محمدعلی

محمدعلی

تجربیات خرید

خوب بود
همیشه عالی
کیفیتش خوب و طبیعی و گرما ندیده بود
عالی بود
22 مرداد 98
خوب بود
خوب بود
22 مرداد 98
خوب بود
از همکاریتون برای سیل زدگان متشکرم
میزان عسلش کمه. بنده باکمی عسل یا شیره انگور خوردم
شربت خیلی خوب هست قبلا استفاده کرده بودم ولی تخفیف پستی نداشت ضمنا بسته بندی متوسطی داشت