شریف

شریف

فعال در حوزه طب اسلامی ایرانی و فروش عسل طبیعی

تجربیات خرید

13 روز گذشت و مرسوله همچنان نیامد جناب برامکی، فردا هم جمعه است، امیدواریم روز پانزدهم تحویل بگیریم. با شتر هم ارسال شده بود رسیده بود.
25 اردیبهشت 98
سلام علیکم، کد پیگیری مرسوله از منوی خرید من برداشته شده، اینجا لطفا ارسال کنید، امروز 12 روز هست سفارش دادیم، ماه رمضان تمام شد و ما خریدها را ندیدیم.
13 روز گذشت و مرسوله همچنان نیامد جناب برامکی، فردا هم جمعه است، امیدواریم روز پانزدهم تحویل بگیریم. با شتر هم ارسال شده بود رسیده بود.