ن محمدی

ن محمدی

تجربیات خرید

خیلی خوب و بصرفه است . این که سبوسداره از مزیت های خاص این آرد برنج هست . خدا بهتون سلامتی و برکت عنایت کنه . ممنون از بانو خجسته عزیز .
دستتون درد نکنه . خوب بود
فوق العاده لطیف و خوش خوراک .
قیمت و اندازه اش مناسب و بصرفه است .
برای من جواب نداد . ولی این دلیل نمیشه که محصول بدی باشه .
راضی بودم .
قیمتش عالیه ولی زیاد راضی نبودم ؛ نخوداش خوب چرخ نشده بود و درشت بود