mahmood

mahmood

تجربیات خرید

کجای این شوینده گیاهی
عالی بود
کجای این گیاهی چرا قبل از فروش مواد تشکیل دهنده نشان داده نمیشود
خوبه
عالی بود
عالی بود
خوبه ولی کمه مقدارش نسبت به پولی که پرداخت میشه
عالی بود