حسین تقی زاده

حسین تقی زاده

ای کاش بیارند برایم خبرت را ...
صاحب غرفه:

تجربیات خرید

تندی زیادی داره که توی طعمش غالب هست و با باقی پاپریکاها خیلی تفاوت داره تنها حسن ش این هست که نرم هست و چسبیده نیست
23 تیر 98
تازه و خوش عطر بود
کیفیت خوبی داره و خوش طعم هست
مثل باقی نون خشک هاتون، عالی بود
کیفیت خوب، بسته بندی خوب، قیمت مناسب