معصومه

معصومه

تجربیات خرید

خیلی خوشمزه و عالی بود
خوب و با قیمت مناسب بود
خوشمزه و غلیظ بود
خیلی قیمتش منصافه هست. ممنون از غرفه خوب بلوط
17 مرداد 98
خیلی خوب و خوش‌طعم بود
عطر خوبی داشت
خیلی شیرین، خوشمزه و رقیق بود، از شیره‌های با شکر خیلی بهتره
خیلی باکیفیت و خوش‌عطر بود
خوش‌طعم و گوارا بود. ممنون
شیرین، تمیز و نرم بود. قیمتش هم نسبت به کیفیتش خیلی خوبه