الهه راعی

الهه راعی

لیسانس مدیریت صنعتی و 4 سال سابقه ی کار در زمینه ی فروش و بازاریابی

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید