مرضیه فرخیان

مرضیه فرخیان

تجربیات خرید

17 اردیبهشت 98
عالیه ولی قیمتش دوبرابر شده سری پیش نیم کیلو 8تومان خریدم الان هم فکر کردم همون قدره
13 اسفند 97
13 اسفند 97
خیلی تمیز و خوشمزه یعنی واقعا آفتاب خشکه
13 اسفند 97
خیلی خوبن ممنون
فقط کاش ایرانی بود