سلامتکده ریحان

سلامتکده ریحان

کنجکاو و عاشق طبیعت

تجربیات خرید

بد قول ترین غرفه باسلام با اختلاف همش میگه یه هفته دیگه موجود میکنیم!!! سایز نیم یکی از پرمصرف ها هست که نمیدونم چرا اصلا نمیارین؟؟؟
سایز دو خریدم سایز 3 فرستادین!!! سایز 3 مصرف ندارم😐 15 روز بعد فرستادن!!!! قبل از اینکه بدستم برسه ثبت رضایت هم خورده بوده!!!!
👌👌👌👌