بازار كسب‌وكارهای خانگی و محلی

سلام شما را به باسلام دعوت کرد!

سلام
دوستانت برای خودشان کسب‌وکاری راه انداخته‌اند. اما دست تنها هستند! از قدیم گفته اند یک دست صدا ندارد!
پس دستشان را بگیر و بازارشان را گرم کن!
15000
همین حالا ثبت‌نام کن و 15 هزار تومان اعتبار هم توی جیبت بگذار!
ثبت نام و دریافت اعتبار