اس. احمدآبادی

اس. احمدآبادی

شماره تلفن ضروری: 09196636843

تجربیات خرید

21 اسفند 97
به هیچ وجه ازتون راضی نیستم. نوشتید وزن 950 گرم اما چیزی که به دست من رسیده 800 گرمه. اگر درست نوشته بودید روغن دیگه ای رو انتخاب می کردم.
قیمتش از باقی غرفه ها بهتر بود. ممنونم
پختمش خیلی قد نمی کشه اما برنج خوبیه.