سهیل قیصر

سهیل قیصر

مقصد مسیر است، باشد که مسافر خوبی باشیم :))

تجربیات خرید

خیلی خوشمزه بود :)))
26 اردیبهشت 98
خوب بود اما عالی نمیتونم بگم
خرمای صادراتی عالی ای بود.