سمیه آقامحمدی

سمیه آقامحمدی

تجربیات خرید

5 خرداد 98
برنج خوشمزه و خوش پخت بود؛ عطر کمی داشت ... در کل راضی بودیم ... ممنونیم
خرمایی که سفارش داده بودم امروز رسید دستم ... خوشمزه است ... سپاس