پست‌ها
پیام‌ها
0
سبدخرید
مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
قند نیشکری 5ستاره فدک (عصاره نیشکر)
قند نیشکری 5ستاره فدک (عصاره نیشکر) - تجربه خریدها

قند نیشکری 5ستاره فدک (عصاره نیشکر) - تجربه خریدها

بازگشت به صفحه محصول
نظر مشتریان (82 نظر)
4.7
(82 نظر)

خورشیدی
18 شهریور 00
18 شهریور 00
این نظر مفید بود؟
رضا زارع پور
11 شهریور 00
11 شهریور 00
بسته بندی خوب کیفیت خوب راضی بودم
این نظر مفید بود؟
زینب قنبرپور
11 شهریور 00
11 شهریور 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
زینب کوهرخی
2 شهریور 00
2 شهریور 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
اردشیرشاه حسینی
20 مرداد 00
20 مرداد 00
این نظر مفید بود؟
1
مهدی بقایی
14 مرداد 00
14 مرداد 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
1
خورشیدی
4 مرداد 00
4 مرداد 00
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
این نظر مفید بود؟
1
فهیمه
20 تیر 00
20 تیر 00
بسته بندی درست
این نظر مفید بود؟
محمدعیسی رضائی
14 تیر 00
14 تیر 00
طعم مطلوب
این نظر مفید بود؟
پری
5 تیر 00
5 تیر 00
طعم مطلوب
این نظر مفید بود؟