سمیه کفچی
عطار بانو | ادویه سمیه کفچی
8 ماه در باسلام
17 محصول
+10 فروش
پیام غرفه‌دار:

• ما در کنارتون هستیم تا طراوت و تازگی و خوشمزگی رو به هنر و آشپزخانه شما ببخشیم

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
برگ بو ، بانوی کویر
برگ بو ، بانوی کویر
40 گرم
پودر چیلی یا فلفل قرمز بانوی کویر
پودر چیلی یا فلفل قرمز بانوی کویر
آماده ارسال
100 گرم
ساقه زعفران بانوی کویر
ساقه زعفران بانوی کویر
1 (1 نظر)
آماده ارسال
5 گرم
فلفل آل اسپایس بانوی کویر
فلفل آل اسپایس بانوی کویر
آماده ارسال
50 گرم
فلفل سفید بانوی کویر
فلفل سفید بانوی کویر
آماده ارسال
50 گرم
پودر سماق بانوی کویر
پودر سماق بانوی کویر
آماده ارسال
100 گرم
حبه عناب بانوی کویر
حبه عناب بانوی کویر
آماده ارسال
300 گرم
ادویه کباب تابه ای بانوی کویر
ادویه کباب تابه ای بانوی کویر
آماده ارسال
100 گرم
پودر انبه بانوی کویر
پودر انبه بانوی کویر
آماده ارسال
100 گرم
پک بلغم بانوی کویر
پک بلغم بانوی کویر
5 (1 نظر)
آماده ارسال
ادویه قیمه گوشت
ادویه قیمه گوشت
100 گرم