6
20
35
29
سلمان قاضی زاده
عطار پارس سلمان قاضی زاده
3 سال در باسلام
108 محصول
+2k فروش
محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
زنجفیل قلم(1کیلویی)
زنجفیل قلم(1کیلویی)
غرفه برتر
آماده ارسال
1000 گرم
فلفل سیاه 5میل (1کیلویی)
فلفل سیاه 5میل (1کیلویی)
غرفه برتر
آماده ارسال
1000 گرم
زنجفیل قلم (500گرم)
زنجفیل قلم (500گرم)
غرفه برتر
ارسال رایگان
آماده ارسال
500 گرم
پودر داریچن خالص (1کیلویی)
پودر داریچن خالص (1کیلویی)
غرفه برتر
آماده ارسال
زنجفیل قلم (100گرم)
زنجفیل قلم (100گرم)
غرفه برتر
آماده ارسال
100 گرم
پودر لیمو سیاه اعلاء(هسته گرفته شده)(100گرم)
پودر لیمو سیاه اعلاء(هسته گرفته شده)(100گرم)
غرفه برتر
آماده ارسال
100 گرم
ادویه ترشی اعلاء (100گرمی)
ادویه ترشی اعلاء (100گرمی)
غرفه برتر
آماده ارسال
100 گرم
فلفل سیاه 5میل (500گرمی)
فلفل سیاه 5میل (500گرمی)
غرفه برتر
آماده ارسال
500 گرم
دارکل(عفونت زنان) تضمینی
دارکل(عفونت زنان) تضمینی
غرفه برتر
آماده ارسال
چوب دارچین (500گرمی)
چوب دارچین (500گرمی)
غرفه برتر
آماده ارسال
500 گرم
پودر دارچین خالص (500گرم)
پودر دارچین خالص (500گرم)
غرفه برتر
آماده ارسال
500 گرم
چوب دارچین (1کیلویی)
چوب دارچین (1کیلویی)
غرفه برتر
آماده ارسال
1000 گرم