07
29
35
مهدی میرزائی
بورس برنج و سوغات میرزائی مهدی میرزائی
3 سال در باسلام
21 محصول
+600 فروش
محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
پسته خندان (احمد آقایی)درجه 1 زعفرانی 1کیلویی
پسته خندان (احمد آقایی)درجه 1 زعفرانی 1کیلویی
ارسال رایگان
آماده ارسال
1000 گرم
برنج فجر شیرودی دو الکه (5کیلویی)
برنج فجر شیرودی دو الکه (5کیلویی)
2 (1 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم
برنج صدری موسی طارم عطری (3.5کیلویی)ارسال رایگان
برنج صدری موسی طارم عطری (3.5کیلویی)ارسال رایگان
4.8 (4 نظر)
ارسال رایگان
3500 گرم
چای زرین بهاره 1401 (کاملا تضمینی بدون قید شرط)
چای زرین بهاره 1401 (کاملا تضمینی بدون قید شرط)
4.2 (4 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
برنج طارم هاشمی درجه 1 محصول آستانه اشرفیه «3.5کیلویی»
برنج طارم هاشمی درجه 1 محصول آستانه اشرفیه «3.5کیلویی»
4.8 (31 نظر)
ارسال رایگان
3500 گرم
برنج دودی هیزمی هاشمی (5کیلویی)ارسال رایگان«1401»
برنج دودی هیزمی هاشمی (5کیلویی)ارسال رایگان«1401»
4.7 (96 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم
برنج صدری ممتاز موسی طارم آستانه (5کیلویی)‌ محصول«1401»
برنج صدری ممتاز موسی طارم آستانه (5کیلویی)‌ محصول«1401»
4.7 (9 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم