ابتدا برای وارد شدن به صفحه‌ی بررسی ابتدا باید روی لینکی که در انتهای این متن قرار دارد کلیک کنید. با کلیک روی لینک، وارد صفحه‌ی اولیه‌ی بررسی می‌شوید. پس از خواندن متن این صفحه روی دکمه ادامه کلیک کنید. 

پس از خواندن “توضیح”و”نکته اول” ،یکی از موارد ستون سمت چپ را بگیرید و همانطور که مراحل آن به تفکیک در زیر نشان داده شده است، به قسمت سفید و خالی بکشید و رها کنید:

با دقت “نکته دوم” و “نکته سوم “را بخوانیدبرای تغییر نام همانطور که نشان داده شده روی جمله ی “برای نامگذاری مجدد کلیک کنید” که در بالای هر گروه قرار دارد کلیک کنید و نام مورد نظر خود را بنویسید.

برای قرار دادن موارد بیشتر در یک گروه کافیست همانند مراحل قبل یکی از موردها را بگیرید و روی گروه مورد نظر رها کنید. حالا گروهی دارید که بیش از یک مورد عضو دارد.

برای ساختن گروه های بیشتر کافیست مراحل قبل را تکرار کنید.

توجه: تمامی موارد باید در گروه مخصوص به خود قرار بگیرند و هیچ موردی نباید از قلم بیافتد.پس از این که تمام موارد ستون سمت چپ را در گروه های مربوط به خود جای دادید، روی کلمه ی “اتمام” در گوشه‌ی بالای سمت چپ کلیک کنید.

توجه: تمامی موارد باید در گروه مخصوص به خود قرار بگیرند و هیچ موردی نباید از قلم بیافتد.
توجه: هیچ گروهی نباید فاقد نام باشد.
حالا که نحوه ی استفاده از این فرآیند را یاد گرفتید برای انجام آن روی دکمه‌ی زیر ضربه بزنید.