سال گذشته خرید گروهی را با هدف جذب مشتری‌های جدید و افزایش سرعت فروش شما با ایجاد قیمت رقابتی قابل‌توجه برای مشتری‌ها توسعه دادیم. بعد از مدتی این طرح اتوماتیک شد و تا امروز، حدود ۹ ماه، به صورت اتوماتیک پیش رفت؛ به طوری‌که هر غرفه‌دار با ایجاد قیمت رقابتی برای محصول خود در پلتفرم باسلام، امکان پیوستن به خرید گروهی باسلام را داشت. 


با وجود تلاش‌هایمان خرید گروهی نتوانست اهداف مورد انتظارمان را محقق کند و تمرکز تیم روی این بخش، نارضایتی شما و مشتریانتان را در پی خواهد داشت.


برای رسیدن به این تصمیم در سه ماه گذشته، داده‌های فروشتان در خرید گروهی را بررسی کردیم. با برخی از شما گفتگو کردیم و نظرتان را پرسیدیم. با مدیران باتجربه در زمینه‌های مختلف مشورت کردیم. نه داده‌های فروش و نه میزان رضایت شما و نه میزان تاثیرگذاری این طرح در فروشتان، نشانگر موفقیت قابل‌توجه این طرح نیست و به این‌ نتیجه رسیدیم که خرید گروهی را از باسلام حذف کنیم.


محصولاتتان روز شنبه ۲۱ اسفند از خرید گروهی حذف خواهد شد. از یک روز قبل آن نیز، امکان ایجاد گروه، اضافه شدن به گروه و گروه‌های باز حذف خواهد شد.  


پس از خاموش کردن طرح‌های ناموفق، تلاش داریم با انرژی بیشتر و تمرکز بر کشف راهکارهای موثر بر رشد پایدار کار کنیم؛ در این مسیر با نظراتتان کمکمان کنید بهتر شویم.