هفته‌ پیش بازاری‌های باسلام در مسابقه‌ غرفه بساز سر صحبت را باز کردند و از شروع کسب و کارشان نوشتند. از اینکه چطور باسلام را پیدا کردند، چطور باسلام آنها را پیدا کرده و چه طور غرفه‌دار شدند!

 قصه‌هایشان را با هشتگ #غرفه_بساز برای باسلامی‌ها تعریف کردند و از دیگران دعوت کردند در باسلام غرفه بسازند و صاحب شغل بشوند. حالا باسلام با 450 مطلب، پر شده از قصه‌های غرفه‌داران که هر قصه عطر و رنگ خاص خودش  را دارد و خواندنی است. با این قصه‌ها عده‌ای به این باور رسیدند که آنها هم می‌توانند قهرمان کسب و کار خودشان باشند و موفقیت از رگ گردن به آنها نزدیکتر است.

باسلام گمشده شماست برای خرید و فروش

خانم «فرزانه مهدی‌زاده» برایمان نوشت باسلام گمشده‌اش بوده و چطور آن را پیدا کرده:

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام


آقای امیرحسین شیرخانی که دنبال محصول خوب و با کیفیت بوده، خیلی یکهویی سر از باسلام در می‌آورد و لابد به خودش گفته «چرا بقیه غرفه داشته باشند ولی من نه؟» حالا او هم یکی از یازده هزار غرفه‌دار عزیز باسلام است.

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام

مهارت کوچک خودت را بزرگ کن

ما در باسلام معتقدیم کسی نیست که هیچ هنری نداشته باشد. فقط باید استعداد خودمان را بشناسیم و باور کنیم. کاری که خانم «فروغ علیان» را صاحب غرفه و شغل کرده است.

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام
 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام


باسلام از شما سابقه کار نمی‌خواهد

غرفه‌ی «هنرهای من بدون دوستام» این گونه از دیگران دعوت کرد:

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام

آینده شما در باسلام روشن است

آقای «حمیدرضا کاظمی» قصد دارد فقط بسازد، جلو برود و به پشت سر نگاه نکند. همین قدر جدی پیش می‌رود.

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام

در باسلام مشتری سراغ شما می‌آید

خانم «نرگس رضازاده» در یک سری پست‌های سریالی از صدای گرم و پرانرژی تیم پشتیبانی گفت که غرفه‌اش را افتتاح کردند و بعد از چند ماه صبوری سفارش پشت سفارش برایش ثبت می‌شود.

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام
 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام


رمز فروش بیشتر در باسلام

«صبورانه» برای فروش بیشتر غرفه‌دارها پیشنهادی داشت که آن را در قالب داستانی جالب مطرح کرد و گفت «غرفه‌دارها محصول را به قیمت ننه‌یِ ملا نفروشید»

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام


بازار باسلام، میدانی برای رقابت

در باسلام چشم و هم چشمی عروس و خواهرشوهری برای خانم گودرزی بانی خیر شد.

 ساخت غرفه در باسلام- مسابقه‌ غرفه بساز- مجله باسلام

دیگران توانستند، شما هم می‌توانید

لابه‌لای این قصه‌ها، جای قصه‌ی غرفه‌دار شدن شما خالیست. به رسم غرفه داران برایتان هشتگ #غرفه_بساز می‌نویسم که به جمع ما بپیوندید و برایمان بنویسید چه شد که غرفه دار شدید. قصه‌تان را بنویسید تا ما به حضورتان ببالیم.