قصه الهام سوادکوه و پیرزن‌های متولد دهه ۹۰

الهام سوادکوه یک کارگاه تولید پیرزن دارد؛ یعنی عروسک‌هایی که همگی از روز تولدشان پیرند! ولی زندگی در چهره‌شان موج می‌زند؛ قصه شکل‌گیری این کارگاه هیجان‌انگیز پیرزن‌سازی را در ادامه بخوانید.

ادامه مطلب