قصه تازه‌نفس‌ها، خیر بی‌پایان

ما به یک نتیجه شگفت‌انگیز رسیده بودیم. همیاری و همدلی غرفه‌ها در بازار اجتماعی طوری بروز پیدا کرده بود که انگار سال‌هاست همدیگر را می‌شناسند. غرفه‌دارهای ما این ظرفیت را داشتند که در زنجیره همیاری قرار بگیرند و هر کدام‌شان راهبری تعدادی غرفه را به عهده بگیرند. در عوض باسلام هم برایشان جایزه‌های تشویقی در نظر بگیرد.

ادامه مطلب

مروری بر تازه‌نفس‌های دوره ۲

دومین دوره از طرح تازه‌نفس‌ها با شرکت ۸۳ غرفه در قالب چهار تیم به انجام رسید. برگزیده نهایی تیم اوج شد و این در شرایطی اتفاق افتاد که تیم همیاران تا آخرین لحظات پیروز میدان به نظر می‌رسید. تحلیلی مختصر درباره آن‌چه اتفاق افتاد را در این نوشته بخوانید.

ادامه مطلب

قصه الهام سوادکوه، دختر باهوشی که حیف بود ریاضی بخواند!

الهام سوادکوه عروسک می‌سازد. عروسک‌هایی بومی، از روی شخصیت‌های واقعیِ روستایی در اصفهان. الهام سوادکوه در همان لحظه برای عروسک‌هایش قصه هم می‌سازد، و برایشان اسم انتخاب می‌کند.

ادامه مطلب