این گزینه می‌تواند از محصولی به محصول دیگر، متفاوت باشد. فقط خود تولیدکننده بهتر می‌داند چه نکته خاصی درباره محصولش وجود دارد که لازم است مخاطب و مشتری‌اش آن را بداند.

با این حال چند مورد کلی هم برای این گزینه به صورت پیشنهاد نوشته‌ایم:

  • در یخچال نگهداری شود
  • درجای خشک و خنک نگهداری شود
  • با آب سرد شسته شود
  • دور از دسترس کودکان
  • بدون مواد نگهدارنده
  • رنگ‌بندی محصول متناسب با سلیقه و انتخاب شماست