مجله اهالی باسلام

گفت‌وگو، جست‌وجو، کشف و آشنایی

نویسنده: تیم باسلام

ویژه نامه دیدار با غرفه دارها
تیم باسلام

به من می‌گن اوشین!

الهام علی‌آبادی اهل مبارکه اصفهان است. لازم نبود به ما بگوید چقدر فعال و کوشاست.

ادامه مطلب »