گلاره مرادی

۲ نوشته

خوشا بوشهر و کبکاب بی‌مثالش

خرمای کبکاب بوشهر از دل نخلستان‌ها به دست می‌آید. کیفیت خرمای کبکاب بانوی نخلستان به‌یادماندنی است.

از پشت‌بام خانۀ مادربزرگ تا کارخانۀ گاخ

سابقۀ تولید میوه خشک در خانوادۀ نصر و دغدغۀ خانم نصر در کارآفرینی برای خانم‌های سرپرست خانوار با هم تلفیق می‌شود و اوایل سال ۹۶ ایدۀ تأسیس یک کارگاه تولید میوۀ خشک در ذهن خانواده آتش می‌خورد.