حجت محمدی

حجت محمدی
۲ نوشته
دنبال درس و بحث ...تولید و هنر از میانه‌ی ایران ؛ جایی که هم طراوت و صفای شمال را دارد و هم حلاوت و هوای جنوب

ناهید؛ مردی که جای قدم‌هایش در کویر جوانه زد!

هر آدمی برای خودش یک قصه‌ای دارد، قصه‌ای واقعی و منحصربه فرد که گاهی فراز و فرودهایش منشأ تحول می‌شود. مثل قصه‌ی آقای ناهید که جنگل ناهید به قصه‌ی او گره خورده است.

بنه کوهی ، پسته‌ای چرب و خوشمزه از دل کوهستان!

بنه کوهی یکی از مغزی‌جات خوشمزه و مفید است که اگرچه مانند پسته‌های خندان چندان معروف نیست اما خواص زیادی دارد که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنارش گذشت.برای آشنایی بیشتر با این ماده‌ مفید، این یادداشت را بخوانید.