احمد مدقق

۱۰۲ نوشته

بارگذاری محصول و خودنوشت

دو کار ساده برای قابل نمایش شدن غرفه در سایت باسلام: بارگذاری محصول و متنی درباره خودتان...

همسفر با یاسرخسرو به مقصد قزوین

یکی از تابلوهایی که نقش مستقیم در برطرف کردن خستگی دارد همین تابلوهای خوش‌آمدگویی به شهر است. انگار که مزد دویدن توی جاده را به تو داده باشند.

چرا و چطور داستان کسب‌وکار خانگی‌مان را بنویسیم؟

نوشتن درباره خودتان آنقدرها هم سخت نیست. قصه شما منحصر به فرد است و می‌تواند دلبری کند. خودتان آن را تعریف کنید. ما به شما می‌گوییم چگونه ...