نزدیک عید که می‌شود همیشه یک چیزهایی برای دور ریختن پیدا می‌کنی. نه که تو پیدایشان کنی. آن‌ها پیدایت می‌کنند! وقتی عیال مجبورت می‌کند کمد بریزی و کابینت تمیز کنی. یک وقت فکر نکنید ما از آن زن‌ذلیل‌هایش هستیم‌ها… نخیر… ما بدتر از آن‌ها هستیم. اصلاً مَثل ما  در مخیله‌تان هم نمی‌گنجد. ما نه فقط دم عید که کل سال یک پایمان در آشپزخانه است و یک پایمان هم کنار همان پا تا تعادلمان به هم نخورد!

کار نکرده نیستیم اما این خانه‌تکانی دم عید واقعاً رس ما را می کشد. با این حال قسمت جالب کار این است که می‌فهمی چقدر وسایل اضافی در خانه داری. مثلاً متوجه می‌شوی که مبلمانت را باید دور بریزی. نه که خودت متوجه شوی… عیال مذکور متوجه‌ات می‌کند. بس که این زن نکته‌سنج و دقیق است! اصلاً اگر دقت عمل خانم خانه نباشد کدام مردی تشخیص می‌دهد که پرده‌ها دورریختنی هستند یا فرش‌های اتاق خواب اضافی‌اند؟!

از شر وسایل اضافی که خلاص می‌شوی می‌رسی به وسایلی که در خانه نیاز داری؛ مثل مبلمان، پرده، فرش برای اتاق خواب… بعد متوجه می‌شوی که دیوار خانه‌ات به شدت به چند تابلو فرش نیاز دارد که اگر نباشد خانه خانه نیست.

نیازهای خانه به کمد خانم و بچه‌ها می‌رسد که چندان هم فضای خالی ندارد. در حین خانه‌تکانی می‌فهمی که خیلی کمبود جا داری. کمدها جا ندارد و اتاق‌ها کوچک است و دیوار ظرفیت این همه دکوری به شدت مورد نیاز را ندارد. باز هم خانم خانه است که متوجه‌ات می کند کل خانه دور ریختنی است و بعدش یک خانه بزرگ‌تر نیاز است!

خانه تکانی

تنها قسمتی که فضای اضافه دارد یخچال و فریزر خانه است که دیگر روی گوشت و مرغ به خود نمی‌بیند. دریغ از یک بسته سنگدان مرغ که چرخش کنی و به اسم گوشت به خورد بچه‌ها بدهی. حالا که بیشتر فکر می‌کنم می‌بینم یکی دو تا از بچه‌ها هم اضافی‌اند!

بالاخره اساس خانه‌تکانی همین خلاصی از چیزهای اضافی است دیگر. اینها که بروند هم جایمان باز می‌شود هم کیف پولمان کمتر باز می‌شود. اگر می‌شد یکی را شوهر می‌دادیم و یکی دیگر را می فرستادیم سربازی سال را با حال احسنی شروع می کردیم…. نه… دختر شوهر دادن که خرجش چند برابر خانه‌تکانی است. هم باید برای دخترت جهیزیه بخری هم برای خانه خودت چند بار جهیزیه بخری تا در مجالس از خواستگاری تا عقد و عروسی به قول عیال آبروداری کنی.

همان سربازی بهتر است. باید این سربازی رفتن دخترها را بیشتر پیگیری کنیم. حیف که هنوز سن هیچ کدام دو رقمی نشده که اگر شده بود لااقل کمی تقسیم کار می‌کردیم و نصف خانه را می‌دادیم بچه ها بتکانند. باز هم عیال گوشزد می‌کند که مگر کل خانه چقدر است که نصفش را هم بخواهیم از سر باز کنیم.

بهتر است از مرحله دور ریختن وارد مرحله خرید شویم. محققان می‌گویند یک عدد پسته هر هشت ساعت، موجب بزرگ دیدن خانه، زیبا دیدن همسر و بنز دیدن پراید می‌شود و در کل  یک حس خوشبختی در انسان ایجاد می‌کند. ما برویم درآمد امسالمان را روی آجیل شب عید سرمایه‌گذاری کنیم تا عیال ما را هم در طبقه دور ریختنی‌ها قرار نداده است.

راسته شوینده‌های طبیعی بازار باسلام

فروش عیدانه محصولات بازار باسلام