بازار اجتماعی باسلام یک طرح دعوت دارد که هر کسی می‌تواند با لینک اختصاصی خودش، به هر یک از قوم و خویش‌ها و دوستانش ۱۰ هزار تومان تخفیف بدهد و خودش هم برای هر نفر جدید، ۱۰ هزار تومان جایزه بگیرد. ولی فقط دعوت‌کننده و دعوت‌شونده نیستند که خوشحال می‌شوند؛ چطور؟

کسانی که با هر دعوت شما خوشحال می‌شوند

با هر دعوتی که در باسلام اتفاق می‌افتد، این شش نفر خوشحال می‌شوند:

  • دوست شما خوشحال می‌شود؛ چون ۱۰ هزار تومان از شما هدیه می‌گیرد.
  • خود شما خوشحال می‌شوید چون بعد از خرید او ۱۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کنید.
  • غرفه‌ای که دوست شما از او خرید می‌کند، خوشحال می‌شود که سفارش جدید دریافت کرده.
  • غرفه‌ای که شما با جایزه‌هایتان از او خرید می‌کنید هم خوشحال می‌شود.
  • ما باسلامی‌ها هم خوشحال می‌شویم که یک نفر جدید به باسلام آمده و خرید کرده.
  • مأمورهای پست هم خیلی خوشحال می‌شوند! به خاطر همین خوشحالی‌شان قرار است به همه مشتری‌های باسلام تخفیف بدهند! به زودی.

خب. این همه خوشحالی با هر دعوت شما اتفاق می‌افتد. لینک خوشحال‌کننده‌تان را همین الان بردارید و برای قوم و خویش و در و همسایه و دوست و آشنا بفرستید. یک میلیون تومان اعتبار دارید که ۱۰۰ نفر را به باسلام دعوت کنید. خودتان هم یک میلیون جایزه بگیرید و یک خرید دلچسب بکنید.

لینک اختصاصی دعوت شما