در جدیدترین قسمت از رادیو باسلام، با یکی از غرفه های خوب مون، غرفه دست سازهای پارلا و غرفه دار خوبش، خانم علیزادگان مصاحبه کردیم.

همچنین سری به گروه تجربه خرید زدیم و یکی از تجربه های خاص و جالبش رو خوندیم.

و در نهایت اخبار هفته گذشته و رویداد های این هفته باسلام رو مرور کردیم.