برچسب: آموزش اپلیکیشن غرفه من

تغییری که دادیم، مشکلاتی که پیش آورد و عذری که می‌خواهیم.

ما اهالی باسلام بابت مشکلاتی که در روزهای اخیر برای همکاران غرفه‌دارمان به وجود آمده بسیار متأثریم و مسئولیت این اتفاق را تمام‌قد برعهده می‌گیریم. از اینکه ناخواسته باعث آزردگی خاطرتان شده‌ایم عذرخواهیم و به شما اطمینان می‌دهیم که نهایت تلاشمان را برای رفع مشکلات و جبران این اتفاق به کار بگیریم.همکاران باسلامی ...

راهنمای ویدئویی اضافه کردن محصول از طریق اپلیکیشن

در این ویدئو از ابتدای ورود به غرفه تا بارگذاری محصولات آموزش داده شده است.