حصیر می‌بافیم و ماهی دو میلیون درآمد داریم

قصه‌ی خانم قلندری، بانوی هتلداری که دست حصیر بافان روستاهای کرمان را گرفت و کارآفرین نمونه شد. حالا بعضی از این حصیرباف‌ها ماهی دو میلیون درآمد دارند.