برچسب: باسلام

مثل همه

سایت باسلام را خودم شخصاً برای خیلی‌ها باز کردم و گفتم: «ببین! من اونجا کار می‌کنم بالای بازار...»

درسکوت و بی‌خبری محض رفتیم برای افطار روز سوم ماه رمضان

طاق باز دراز کشیده بودم و به ساعت نگاه می‌کردم. چهار عصر بود. چهار ساعت دیگر مانده بود به افطار. تا هشت ساعت دیگر هم اگر افطار عقب می‌افتاد، بعید می‌دانستم که نیاز به جرعه آبی یا لقمه نانی پیدا کنم...

باسلام کیست؟ بازاری برای ماجراجویی و خرید

«باسلام» یک فروشگاه اینترنتی نیست، یک بازار اجتماعی است ...

باسلام، جهان جای بهتریست

«باسلام» جای گشتن و تماشاست؛ فرصت تجربه‌ و مشارکت برای لمس یک زندگی بهتر؛ جایی برای به‌اشتراک‌گذاری توان‌مندی‌ها و شناساندن ناشناخته‌ها...