برچسب: خانه‌تکانی

دم عید را ببین با خانه‌تکانی

نزدیک عید همیشه یک چیزهایی برای دور ریختن پیدا می‌کنی. نه که تو پیدایشان کنی. آن‌ها پیدایت می‌کنند! وقتی عیال مجبورت می‌کند کمد بریزی و کابینت تمیز کنی!

چگونه از گلیم در دکوراسیون منزل استفاده کنیم؟

استفاده از عناصر شلوغ و پر از حیات و سرزندگی به خوبی می‌تواند یکنواختی و ملال خانه‌هامان را برطرف کند. در این نوشته با کاربردهای گلیم در طراحی دکوراسیون داخلی منزل آشنا می‌شوید.