با کمتر از ۲۰۰ هزار تومان کسب و کار را شروع کردم!

سمانه انارکی قصه کسب و کارش را برای ما تعریف می‌کند. اینکه چطور توانسته هم محصولاتی خاص و تک بسازد و هم قیمت‌هایش را تا حد امکان پایین بیاورد.