چگونه یک کلیپ معرفی از کار و محصول خود بسازیم؟

اگر مایلید از روند تولید محصولات خود یا از کارگاه خود فیلمی بسازید و خودتان را بیشتر معرفی کنید می‌توانید از این نمونه الهام بگیرید.