برچسب: سمانه انارکی

با کمتر از ۲۰۰ هزار تومان کسب و کار را شروع کردم!

سمانه انارکی قصه کسب و کارش را برای ما تعریف می‌کند. اینکه چطور توانسته هم محصولاتی خاص و تک بسازد و هم قیمت‌هایش را تا حد امکان پایین بیاورد.

استرس اولین فروش

اولین مشتری من هیچ وقت نفهمید که چقدر برای من مهم بوده، اتفاق عجیب و خاصی نیفتاده بود. من یک جنس فروخته بودم و او یک جنس خریده بود، روزی هزاران بار ممکن است این اتفاق بیافته اما برای من قضیه فرق داشت.

دکوگالری؛ کارگاه کوچک من همان خانه من است

آثاری از یک کارگاه کوچک، به وسعت یک خانه، و دلی بزرگ که هنر در آن میهمان است.