برچسب: سکنجبین

شربت سکنجبین | یاد شیرین مادربزرگ

شربت سکنجبین، شربتی دارای طبع خنک است. شما از این شربت چه استفاده‌ای می‌کنید؟ به عنوان یک نوشیدنی گوارا؟ برای دفع صفرا؟ برای دفع سموم؟ یا به عنوان سس سالاد؟

طعم بهشت

وقتی با خیار رنده‌شده ترکیب شد، معرکه بود؛ همه چیزش به قاعده و به اندازه. ته رنگ سبز شربت با سبزی خیار، رنگ ویژه‌ای ساخته بود که جان می‌داد برای پذیرایی از مهمان.