طعم بهشت

وقتی با خیار رنده‌شده ترکیب شد، معرکه بود؛ همه چیزش به قاعده و به اندازه. ته رنگ سبز شربت با سبزی خیار، رنگ ویژه‌ای ساخته بود که جان می‌داد برای پذیرایی از مهمان.