وقتی بی‌قرار صدای شماییم

لحظه ثبت سفارش، بسیار لحظه هیجان‌انگیزی است. ولی وقتی غرفه‌دار باسلام، به موقع به این سفارش واکنش نشان ندهد،‌ اتفاق‌های بدی می‌افتد. می‌دانید چه اتفاقی؟