مشاغل مناسب برای افراد ناتوان و معلول

اگر به تقویم نگاه کنیم روز 25 تیرماه را با عنوان روز بهزیستی و تأمین اجتماعی خواهیم شناخت؛ روزی برای یک سازمان اجتماعی که درزمینهٔ تحقق عدالت اجتماعی فعالیت می­کند. این سازمان با کمترین حمایت از طرف سازمان­های دولتی و با کمک مردم و همکاری سازمان­ها، برای رفع نیازهای افراد کم‌درآمدی که قادر ...