با پشه‌بند مناطق سیل‌زده را دریابیم!

در کنار انواع روش‌های خدمت‌رسانی و کمک‌رسانی که می‌شود انجام داد، یک راه هم این است که برای رساندن پشه‌بند به مناطق سیل‌زده خوزستان تلاش کنیم.