می‌دونید پایتخت گلاب ایران کجاست؟ حتماً می‌گید قمصر کاشان! اشتباهه دیگه؛ پایتختش همین‌جاس؛ تماشا کنید…

[aparat id=”IxKAD”]

اردیبهشت فصل گل و گلاب‌گیری است و گلاب یکی از اجزای سفره‌های ماه رمضان و مجالس انس با قرآن است

قیمت گلاب درجه یک و خرید آنلاین