از شهری که ۸۰ درصد مردمش سفالگرن چی می‌دونی؟

[aparat id=”6KXN8″]

[button href=”http://basalam.ir/new/search?q=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84&exist=1&sort=5″ align=”center” target=”_blank”]توی باسلام از سفال ایران چی پیدا می‌شه [/button]