بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
#

خرما

جباری/فروشگاه طعام البرکت
جباری/فروشگاه طعام البرکت
قم
خانم دلخسته(غرفه خشکبار)
خانم دلخسته(غرفه خشکبار)
تهران، قدس
علیرضا آزادمنش
علیرضا آزادمنش
كرمان، بم
(139)
183000 تومان
250000
فروشگاه دهاتی(عمده و جزئی)
فروشگاه دهاتی(عمده و جزئی)
اصفهان
فروشگاه دهاتی(عمده و جزئی)
فروشگاه دهاتی(عمده و جزئی)
اصفهان

زولبیا و بامیه

همنفس
همنفس
تهران، اسلامشهر
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
خراسان رضوی، مشهد
مهدی ثروتی
مهدی ثروتی
اردبیل

آش و حلیم

فاطمه توحیدی نیا
فاطمه توحیدی نیا
قم
(2)
25000 تومان
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
خراسان رضوی، مشهد
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
داودی نژاد/ چاشنی خاتون
خراسان رضوی، مشهد