بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

خرید انواع به لیمو

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
سید احمد بلندنظر
سید احمد بلندنظر
قم
17
محصول
+7.1k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
معصومی
معصومی
خراسان رضوی، مشهد
244
محصول
+15.1k
فروش
٪93
رضایت
$vendor['owner']['name']
محمد کاویان
محمد کاویان
قم
340
محصول
+3k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
مجتبی خندابی
مجتبی خندابی
قم
142
محصول
+3.1k
فروش
٪94
رضایت
$vendor['owner']['name']
هاجرخجسته اشکلک
هاجرخجسته اشکلک
قم
657
محصول
+10.1k
فروش
٪91
رضایت
$vendor['owner']['name']
امین صیامی
امین صیامی
خراسان رضوی، مشهد
174
محصول
+2.3k
فروش
٪93
رضایت
$vendor['owner']['name']
مهدی رسولی
مهدی رسولی
قم
212
محصول
+2.7k
فروش
٪92
رضایت

مطالب اهالی بازار

مطالبی که اشخاصی مثل شما نوشته‌اند

نبض بازار به لیمو

پراکندگی قیمت به لیمو‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)