بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

خرید انواع روغن درمانی

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
پیربابا ارگانیک
پیربابا ارگانیک
اصفهان
115
محصول
+4.6k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
طب معصومین علیهم السلام
طب معصومین علیهم السلام
تهران
239
محصول
+110.3k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
پیله چیان / فروشگاه برکت
پیله چیان / فروشگاه برکت
تهران
483
محصول
+124.5k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
محمدعلی / غرفه سحا
محمدعلی / غرفه سحا
تهران
697
محصول
+34.5k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
رستمی فروشگاه ریحان
رستمی فروشگاه ریحان
قم
373
محصول
+46.1k
فروش
٪99
رضایت
$vendor['owner']['name']
شیلا جواهری
شیلا جواهری
اصفهان
32
محصول
+1.6k
فروش
٪99
رضایت
$vendor['owner']['name']
معصومی1
معصومی1
خراسان رضوی، مشهد
244
محصول
+16.4k
فروش
٪93
رضایت
$vendor['owner']['name']
عبدالرضا(ع)
عبدالرضا(ع)
قم
523
محصول
+13.9k
فروش
٪81
رضایت

نبض بازار روغن درمانی

پراکندگی قیمت روغن درمانی‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)