بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

خرید انواع شکر سرخ

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
محمدعلی / غرفه سحا
محمدعلی / غرفه سحا
تهران
697
محصول
+34.5k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
عبدالرضا(ع)
عبدالرضا(ع)
قم
523
محصول
+13.9k
فروش
٪81
رضایت
$vendor['owner']['name']
آقای زهرایی #غرفه_نسل_سالم
آقای زهرایی #غرفه_نسل_سالم
تهران
205
محصول
+7.4k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
سعیدی نژاد / فروشگاه فدک
سعیدی نژاد / فروشگاه فدک
تهران
1013
محصول
+19.8k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
سیدحسین زرین
سیدحسین زرین
تهران
24
محصول
+100
فروش
٪36
رضایت
$vendor['owner']['name']
هاجرخجسته اشکلک
هاجرخجسته اشکلک
قم
673
محصول
+10.6k
فروش
٪89
رضایت

نبض بازار شکر سرخ

پراکندگی قیمت شکر سرخ‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)