بازارچه‌ها

بازارچه‌ها

خرید انواع پادری

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
آقای میرجلیلی / یزدبای
آقای میرجلیلی / یزدبای
یزد
145
محصول
+500
فروش
٪98
رضایت
خودروکاو
خودروکاو
تهران
78
محصول
+30
فروش
٪79
رضایت
$vendor['owner']['name']
لوازم آشپزخانه
لوازم آشپزخانه
تهران، قدس
167
محصول
+100
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
تولیدی غنی زاده
تولیدی غنی زاده
البرز، نظرآباد
563
محصول
+500
فروش
٪98
رضایت
$vendor['owner']['name']
مصطفی صالحیان
مصطفی صالحیان
سمنان، شاهرود
31
محصول
+40
فروش
٪100
رضایت
صادقی
صادقی
آذربایجان غربی، ارومیه
11
محصول
کمتر از 10
فروش
٪0
رضایت
$vendor['owner']['name']
فخری قربانی
فخری قربانی
اصفهان
9
محصول
کمتر از 10
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
علیرضا رمضانی
علیرضا رمضانی
اصفهان، نایین
50
محصول
+60
فروش
٪100
رضایت

تجربه خرید مشتریان راضی

مطالب اهالی بازار

مطالبی که اشخاصی مثل شما نوشته‌اند

نبض بازار پادری

پراکندگی قیمت پادری‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)