1
19
01
46
مویز درجه یک گوشتی بدون دم 900 گرمی
مویز درجه یک گوشتی بدون دم 900 گرمی - تجربه خریدها

مویز درجه یک گوشتی بدون دم 900 گرمی - تجربه خریدها

ریز هستش
15 آبان 1401
محصول با کیفیت هست و فقط هسته دارند. کاش بدون هسته هم داشتند.
پاسخ غرفه دار 15 آبان 1401
سلام مشتری عزیز مویز کلا هسته داره نوش جان 🙏🙏🌸
4 شهریور 1401
سریع بدستم رسید وبسته بندی مناسب تشکر از قرفه دار
12 مرداد 1401
خوب بود
20 فروردین 1401
بسیار عالی هم کیفیتش خوب بود و هم خیلی زود رسید به دستم
خوب بود
طعم مطلوب
بسته بندی درست
17 اسفند 1400
ارسال اشتباه
6 بهمن 1401
پاسخ غرفه دار 7 بهمن 1401
🙏🙏🙏🌸
پاسخ غرفه دار 27 آذر 1401
سپاس 🌸🙏🌹
پاسخ غرفه دار 17 آذر 1401
به شادی و خوشی مصرف کنید 🙏🙏🌹