2
07
27
30
فاطمه علوی
گلخانه من فاطمه علوی
3 سال در باسلام
21 محصول
+40 فروش
پیام غرفه‌دار:

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاغ
هر کجا برگی هست شور من میشکفد
....مثل یک گلدان میدهم گوش به موسیقی روییدن

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه